Koncepcja założenia Koła zrodziła się jesienią 1981 r.

Wynikła z tego, że Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej wyszło z zamiarem likwidacji Ośrodka Hodowli Drobnej Zwierzyny Łownej w Brokowie. Do Ośrodka tego należały dwa wydzielone obwody łowieckie nr 89 i 90 podległe Ministerstwu Rolnictwa. Powodem likwidacji było m.in. niepowodzenie w hodowli bażanta, wysokie koszty hodowli powodowane nadmiernymi upadkami, duże szkody w uprawach rolnych przez dziki i jelenie, zbyt wysoki koszt utrzymania administracji. Wpływy z polowań dewizowych nie pokrywały nadmiernych nakładów finansowych.

W listopadzie 1981 roku podjęto definitywnie decyzję o likwidacji Ośrodka i zasugerowano, aby na wydzielonych obwodach 89 i 90 powołać Koło Łowieckie z pracowników PGR przy Zjednoczeniu w Elblągu. Wstępne prace organizacyjne związane z założeniem koła powierzono koledze Ryszardowi Romanowiczowi pracownikowi Zjednoczenia.